Николени ООД - палети и палетни страници от дърво.