Николени ООД - палети, палетни страници, бокс палета, дървен материал, сандъци ( опаковки за индустриални машини ) и нестандартни опаковки от дърво